จองตั๋วเครื่องบินอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสุดๆ สำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

อุซเบกิสถาน (อังกฤษ: Uzbekistan; อุซเบก: O'zbekiston) หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (อังกฤษ: Republic of Uzbekistan; อุซเบก: O‘zbekiston Respublikasi) เป็นประเทศในทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียใต้ ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลอารัล อุซเบกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน - ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

อุซเบกิสถาน

เมืองคีวา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Khorazm ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของประเทศ อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) เมืองหลวงแห่งนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนับว่ามีความสมบูรณ์แบบที่สุดของเอเซียกลางอีกด้วย สัมผัสความตื่นตาของเมืองที่มีความเก่าแก่ ชมกำแพงเมืองเก่าที่ Itchan Kala สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณอิสลามที่ยืนหยัดแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหนก็ตาม

หอคอยแห่งอิสลาม โคจา Minaret of Islam Khodja สร้างอยู่ใกล้กับโรงเรียน Madrasah เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดและต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคีว่า หอคอยทรงกลวยสูง 44 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานหอคอยกว้างประมาณ 10 เมตร

ปราสาททาช-เคาลิ (Tash-Khauli Palace) สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ในส่วนทิศตะวันออกภายในกำแพงเมือง ภายในปราสาทประกอบด้วยเขตพระราชฐานสามส่วนตรงกลางเป็นลานโล่งกว้าง